Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €
Share | |JAKE Facebook

Rekisteriseloste


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

JAKE Finland Oy
Ammesmäentie 162
62660 ITÄKYLÄ

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

JAKE Finland Oy
Jarmo Uusimäki
Ammesmäentie 162
62660 ITÄKYLÄ
040 566 4018
info@jake.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteröimme vain asiakkaat ja mahdolliset tulevat asiakkaat sekä utiskirjeen tilaajat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja vain asiakassuhteen ja mahdollisen tulevan asiakassuhteen perusteella, ja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat asiakassuhteen hoitaminen sekä tuotteistamme ja palveluistamme tiedottaminen.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisterimme sisältää enintään seuraavat tiedot:
- nimi
- osoite
- sähköposti
- puhelinnumero
- tiedot ostetuista tai tarjotuista tuotteista ja palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@jake.fi.

5.1. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

5.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

5.3. Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

5.4. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5.5 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeellista. Poistopyynnön jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voi poistaa ennen määräajan umpeutumista.

5.6. Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

5.7. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme asiakastiedot säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin JAKE Finland Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa. Postituslistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Rekisteritietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muutoin kuin tuotteen tai palvelun toimitukseen ja laskutukseen liittyvien dokumenttien muodossa.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme siirrä rekisteritietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.